| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Program * Programme 2010

Page history last edited by e4marketing 14 years, 1 month ago

Home

                          ALTERNATIVY Kutna Hora 2010

 

10. rocnik - Program konference * 10th Conference Programme

Friday 29/1/2010 * Program * Conference Programme

Se zajímavými prezentacemi zaměřenými pro přímé využití v praxi vystoupí:

 

 

BearEducation: Drama, Čadová Jana: Principles of Audiooral course,   Čadová Jana: Do you distinguish between hat and hate?  Čepičková Jana: DeafPort, Doláková Sylvie: Storytelling...? Young Learners...? Limited Vocabulary...? Why Not?… Jílková Jana:  In tune with learners needs, abilities and brains, Kadlecová Naděžda Bloggování ve škole, Kadlecová Naděžda Let´s /b/log in aneb jazykové projekty v etwinningu,  Kelly Milena Teaching grammar through activities, Rýdlová Dagmar: Zlepšujeme jazykovou výuku v integrovaných třídách v integrované Evropě, Sumbal Jiří: Digitalni fotografie ve vyuce, Lorencovičová Eva Přechod žáků ze základní na střední školu,  Paroubkova Katerina, Pernicová Jana Maturitní zkouška - Standardizace a přechod mezi stupni vzdělávání – ZŠ, SŠ, Smit Carl What really happens behind the closed doors of English “Conversation” lessons?,  Watts Steve: Using Songs, Rhythm and Chants  - very young and young learners, primary

 

 

Aktuální materiály budou prezentovat nakladatelství, zastoupení a organizace:

BCTT Comenius Granty, Bridge, British Council, Cambridge University Press,  FLP Bratislava, ILC Brno, INFOA, Nakladatelství Bridge,  Národní podpůrné středisko eTwinning, Oxford University Press, Školní zájezdy,

  

Účastníci obdrží řadu materiálů poskytnutých nakladatelstvími a dalšími institucemi v konferenční složce

  

Na seminářích a přednáškách jsou prezentovány moderní přístupy stejně jako ověřené tradiční metody a jejich nové kombinace. Účastníci mají možnost se s nimi nejen seznámit, ale také je sami vyzkoušet. Přátelská atmosféra, která na této akci panuje od 1. ročníku,  podněcuje účastníky ke vzájemným diskuzím, výměně zkušeností a navazování kontaktů.

 

Věříme, že tomu tak bude i letos.  Těšíme se na Vaši účast!

  

Jana Jílková

Alternativy 2010

 

Možnost registrace do EU programu eTwinning po dobu konference 

 

Časový harmonogram * Schedule

od 8.30 Prezentace účastníků a výstavky metodických materiálů * Presentation &  Exhibitions 

     9. 00 - 15.35 Semináře * Talks and Workshops

   15. 35    Zakončení - Clossing Ceremony

 

Ceny do tomboly např.:  jazykovy kurz v zahranici, předplatné časopisů, studijní materiály

 

What can you win in the Conference Draw? Very interesting prices such as: 

 - subscribtions for ELT journals

 - ELT materials

-  lunch with the mayor 

 

Úvodní stránka*Home

Program 2009 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.