| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Registration Form * Registracni formular

Page history last edited by e4marketing 14 years, 4 months ago

Kutná Hora 9. ročník One–Day Conference*Seminars

 

Pátek 30. ledna 2009

 

ALTERNATIVY * ALTERNATIVES

 

Akce je akreditována MŠMT ČR * Accredited by the Ministry of Education

č.j. 10694/2006-25-122

 

Pod záštitou starosty města Kutná Hora * Under the auspices of the Mayor of Kutná Hora

 

Přihláška / Registration Form

 

 

Příjmení / Surname: ........................................   Jméno / First Names: .......................................

(paní, pan, slečna, Mr, Mrs, Ms, Miss, Mgr., Dr., Ing., ...)

 

 

Adresa/address:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefonní/Faxové číslo/Tel./Fax: .                               e-mail:

 

 

Škola – zaměstnání / School – Institution where imployed: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Telefonní/Faxové číslo/Tel./Fax: ............................... e-mail: ...................................................

Vyučuji předměty / I teach the following subjects: ....................................................................

 

 

 

 

Konferenční poplatek / Registration Fee

(včetně občerstvení a konferenčních materiálů / snack and conference materials included)

Členové Asociace učitelů angl./ATECR member úhrada do 15.10. 2008 380,- Kč později 495,-

Ostatní / Others                                                                  do 15.10. 2008 480,-Kč  později 595,-

 

 

 

 

Oběd / Meals:        I am a vegetarian            yes     no        (Please Circle)

 

 

 

 

Úhradu konferenčního poplatku proveďte / Payment to be made to:

na účet asociace: AUA CR – Praha 1, Česká spořitelna, Václavské nám.

číslo účtu / account number: 1923416359/0800

variabilní symbol / variable symbol: 30012009

 

 

Přihlášku s kopií dokladu o úhradě konferenčního poplatku vraťte na adresu / Your registration will not be processed until payment has been received. Please enclose a copy of your proof of payment. Cancellations received before 15th December 2008 will incur a 50% cancellation charge. Cancellations received after 15th December 2008   will not be refunded.

Idealne zaslete prihlasku IHNED  * Apply ASAP

nejpozději do 15. prosince 2008 / Please return this form by 15 December 2008

Ms. Jana Jilkova, Regionalni centrum AUA ČR, ICV, Ostašova 524, 284 01 Kutná Hora

e-mail: icvkh@tiscali.cz, auakh.icv@gmail.com

 

 

 

Kutná Hora 9. ročník One–Day Conference*Seminars

 

Pátek 30. ledna 2009

 

ALTERNATIVY * ALTERNATIVES

 

Akce je akreditována MŠMT ČR * Accredited by the Ministry of Education

č.j. 10694/2006-25-122

 

Pod záštitou starosty města Kutná Hora * Under the auspices of the Mayor of Kutná Hora

 

Přihláška / Registration Form

 

 

Příjmení / Surname: ........................................   Jméno / First Names: .......................................

(paní, pan, slečna, Mr, Mrs, Ms, Miss, Mgr., Dr., Ing., ...)

 

 

Adresa/address:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefonní/Faxové číslo/Tel./Fax: .                               e-mail:

 

 

Škola – zaměstnání / School – Institution where imployed: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Telefonní/Faxové číslo/Tel./Fax: ............................... e-mail: ...................................................

Vyučuji předměty / I teach the following subjects: ....................................................................

 

 

 

 

Konferenční poplatek / Registration Fee

(včetně občerstvení a konferenčních materiálů / snack and conference materials included)

Členové Asociace učitelů angl./ATECR member úhrada do 15.10. 2008 380,- Kč později 495,-

Ostatní / Others                                                                  do 15.10. 2008 480,-Kč  později 595,-

 

 

 

 

Oběd / Meals:        I am a vegetarian            yes     no        (Please Circle)

 

 

 

 

Úhradu konferenčního poplatku proveďte / Payment to be made to:

na účet asociace: AUA CR – Praha 1, Česká spořitelna, Václavské nám.

číslo účtu / account number: 1923416359/0800

variabilní symbol / variable symbol: 30012009

 

 

Přihlášku s kopií dokladu o úhradě konferenčního poplatku vraťte na adresu / Your registration will not be processed until payment has been received. Please enclose a copy of your proof of payment. Cancellations received before 15th December 2008 will incur a 50% cancellation charge. Cancellations received after 15th December 2008   will not be refunded.

Idealne zaslete prihlasku IHNED  * Apply ASAP

nejpozději do 15. prosince 2008 / Please return this form by 15 December 2008

Ms. Jana Jilkova, Regionalni centrum AUA ČR, ICV, Ostašova 524, 284 01 Kutná Hora

e-mail: icvkh@tiscali.cz, auakh.icv@gmail.com

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.