| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Prihlaska * Registration form 2009

Page history last edited by Jana Jilková 15 years, 6 months ago

Kutná Hora 9. ročník One–Day Conference*Seminars

 

Pátek 30. ledna 2009

 

ALTERNATIVY * ALTERNATIVES

 

Akce je akreditována MŠMT ČR * Accredited by the Ministry of Education

č.j. 10694/2006-25-122

 

Pod záštitou starosty města Kutná Hora * Under the auspices of the Mayor of Kutná Hora

 

Přihláška / Registration Form

 

 

Příjmení / Surname: ........................................   Jméno / First Names: .......................................

(paní, pan, slečna, Mr, Mrs, Ms, Miss, Mgr., Dr., Ing., ...)

 

 

Adresa/address:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefonní/Faxové číslo/Tel./Fax: .                               e-mail:

 

 

Škola – zaměstnání / School – Institution where imployed: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Telefonní/Faxové číslo/Tel./Fax: ............................... e-mail: ...................................................

Vyučuji předměty / I teach the following subjects: ....................................................................

 

 

 

 

Konferenční poplatek / Registration Fee

(včetně občerstvení a konferenčních materiálů / snack and conference materials included)

Členové Asociace učitelů angl./ATECR member úhrada do 15.10. 2008 380,- Kč později 495,-

Ostatní / Others                                                                  do 15.10. 2008 480,-Kč  později 595,-

 

 

 

 

Oběd / Meals:        I am a vegetarian            yes     no        (Please Circle)

 

 

 

 

Úhradu konferenčního poplatku proveďte / Payment to be made to:

na účet asociace: AUA CR – Praha 1, Česká spořitelna, Václavské nám.

číslo účtu / account number: 1923416359/0800

variabilní symbol / variable symbol: 30012009

 

 

Přihlášku s kopií dokladu o úhradě konferenčního poplatku vraťte na adresu / Your registration will not be processed until payment has been received. Please enclose a copy of your proof of payment. Cancellations received before 15th December 2008 will incur a 50% cancellation charge. Cancellations received after 15th December 2008   will not be refunded.

Idealne zaslete prihlasku IHNED  * Apply ASAP

nejpozději do 15. prosince 2008 / Please return this form by 15 December 2008

Ms. Jana Jilkova, Regionalni centrum AUA ČR, ICV, Ostašova 524, 284 01 Kutná Hora

e-mail: icvkh@tiscali.cz, auakh.icv@gmail.com

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.