| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Pozvání do řad AUA

Page history last edited by Jana Jilková 15 years, 4 months ago

ASOCIACE UČITELů angličtiny

 

vás zve do svých řad

 (získáte nejen 3x ročně zajímavý Newsletter, ale mimo jiné také informace i podporu k účasti na místních i mezinárodních akcích)

 

přihlášky jsou k dispozici na níže uvedeném kontaktu a

u prezentace

 

* * * * * * *

Mezinárodní konference se koná

7. - 9. září 2007 v Přerově

 

Jste srdečně zváni !

 

Bližší informace a prihlášky pro instituce i jednotlivce získáte v regionálním centru jajilkova@gmail.com

a na webových stránkách www.atecr.cz

 

 

Na viděnou opět v Kutné Hoře

 

8. konferenci ALTERNATIVY !

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.