| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Pozvání do řad AUA

Page history last edited by Jana Jilková 14 years, 11 months ago

ASOCIACE UČITELů angličtiny

 

vás zve do svých řad

 (získáte nejen 3x ročně zajímavý Newsletter, ale mimo jiné také informace i podporu k účasti na místních i mezinárodních akcích)

 

přihlášky jsou k dispozici na níže uvedeném kontaktu a

u prezentace

 

* * * * * * *

Mezinárodní konference se koná

7. - 9. září 2007 v Přerově

 

Jste srdečně zváni !

 

Bližší informace a prihlášky pro instituce i jednotlivce získáte v regionálním centru jajilkova@gmail.com

a na webových stránkách www.atecr.cz

 

 

Na viděnou opět v Kutné Hoře

 

8. konferenci ALTERNATIVY !

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.