| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ALTERNATIVY 2007 pozvanka

Page history last edited by Jana Jilková 14 years, 11 months ago

Regionální centrum Asociace učitelů angličtiny Kutná Hora

 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning - Národní agentura evropských vzdělávacích programů

 

srdečně zve

 

učitele cizích jazyků i dalších předmětů a další pedagogické pracovníky

mateřských, základních, středních, vyšších i vysokých škol

 

na  7. ročník

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

konference a prakticky zaměřených  seminářů akreditované  MŠMT ČR

 

pod záštitou starosty města Kutná Hora pana Ivo Šalátka

 

                               ALTERNATIVY

              2. února 2007

 

 

            zaměřené na aktuální oblasti

 

  * Využití ICT v běžné výuce * eTwinning

*  Pomoc žákům a studentům se specifickými potřebami - SPU/dyslexie, mimořádně nadaní žáci, ...

* Alternativní přístupy k výuce, podpora studentů, autonomní učení

* Rámcový vzdělávací program * Školní vzdělávací programy

* Vyuka malých a velmi malých žáků

 

Potvrzení: 

Pokud budete žádat o vystavení faktury/daňového dokladu o zaplacení konferenčního poplatku, prosíme PŘEDEM o vyžádání zasláním potřebných údajů (adresa školy, IČO, DIČ). Vyzvednete si u prezentace.

 

 

Na závěr konference každý obdrží potvrzení o účasti.

 

 

Dodatečně přihlásit své kolegy i získat další informace můžte na adrese:

Regionální centrum AUA ČR, ICV&Jazyková škola, Jana Jílková, Ostašova 524

 284 01 Kutná  Hora,  Fax: 327 516 913, e-mail:  jilkova.icvkh@tiscali.cz

 

http://www.matmice.com/home/auakhcj

 

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity.

Šťastnou cestu! Těšíme se na viděnou!

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.