| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

ALTERNATIVY 2007 pozvanka

Page history last edited by Jana Jilková 11 years, 11 months ago

Regionální centrum Asociace učitelů angličtiny Kutná Hora

 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning - Národní agentura evropských vzdělávacích programů

 

srdečně zve

 

učitele cizích jazyků i dalších předmětů a další pedagogické pracovníky

mateřských, základních, středních, vyšších i vysokých škol

 

na  7. ročník

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

konference a prakticky zaměřených  seminářů akreditované  MŠMT ČR

 

pod záštitou starosty města Kutná Hora pana Ivo Šalátka

 

                               ALTERNATIVY

              2. února 2007

 

 

            zaměřené na aktuální oblasti

 

  * Využití ICT v běžné výuce * eTwinning

*  Pomoc žákům a studentům se specifickými potřebami - SPU/dyslexie, mimořádně nadaní žáci, ...

* Alternativní přístupy k výuce, podpora studentů, autonomní učení

* Rámcový vzdělávací program * Školní vzdělávací programy

* Vyuka malých a velmi malých žáků

 

Potvrzení: 

Pokud budete žádat o vystavení faktury/daňového dokladu o zaplacení konferenčního poplatku, prosíme PŘEDEM o vyžádání zasláním potřebných údajů (adresa školy, IČO, DIČ). Vyzvednete si u prezentace.

 

 

Na závěr konference každý obdrží potvrzení o účasti.

 

 

Dodatečně přihlásit své kolegy i získat další informace můžte na adrese:

Regionální centrum AUA ČR, ICV&Jazyková škola, Jana Jílková, Ostašova 524

 284 01 Kutná  Hora,  Fax: 327 516 913, e-mail:  jilkova.icvkh@tiscali.cz

 

http://www.matmice.com/home/auakhcj

 

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity.

Šťastnou cestu! Těšíme se na viděnou!

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.