| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ALTERNATIVY 2007 pozvanka

Page history last edited by Jana Jilková 15 years, 4 months ago

Regionální centrum Asociace učitelů angličtiny Kutná Hora

 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning - Národní agentura evropských vzdělávacích programů

 

srdečně zve

 

učitele cizích jazyků i dalších předmětů a další pedagogické pracovníky

mateřských, základních, středních, vyšších i vysokých škol

 

na  7. ročník

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

konference a prakticky zaměřených  seminářů akreditované  MŠMT ČR

 

pod záštitou starosty města Kutná Hora pana Ivo Šalátka

 

                               ALTERNATIVY

              2. února 2007

 

 

            zaměřené na aktuální oblasti

 

  * Využití ICT v běžné výuce * eTwinning

*  Pomoc žákům a studentům se specifickými potřebami - SPU/dyslexie, mimořádně nadaní žáci, ...

* Alternativní přístupy k výuce, podpora studentů, autonomní učení

* Rámcový vzdělávací program * Školní vzdělávací programy

* Vyuka malých a velmi malých žáků

 

Potvrzení: 

Pokud budete žádat o vystavení faktury/daňového dokladu o zaplacení konferenčního poplatku, prosíme PŘEDEM o vyžádání zasláním potřebných údajů (adresa školy, IČO, DIČ). Vyzvednete si u prezentace.

 

 

Na závěr konference každý obdrží potvrzení o účasti.

 

 

Dodatečně přihlásit své kolegy i získat další informace můžte na adrese:

Regionální centrum AUA ČR, ICV&Jazyková škola, Jana Jílková, Ostašova 524

 284 01 Kutná  Hora,  Fax: 327 516 913, e-mail:  jilkova.icvkh@tiscali.cz

 

http://www.matmice.com/home/auakhcj

 

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity.

Šťastnou cestu! Těšíme se na viděnou!

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.