| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

ALTERNATIVY 2007 * Program

Page history last edited by Jana Jilková 11 years, 11 months ago

Se zajímavými prezentacemi zaměřenými pro přímé využití v praxi vystoupí:

 

Baladova Gabriela: Realizace výstupů a rozvoj klíčových kompetencí ve výuce cizích jazyků,Doláková Sylvie: PLAYING ENGLISH – mnoho možností pro angličtinu na prvním stupni, Dosoudil Jan: Jak získat a pracovat s texty pro výuku AJ žáků se SPU, Eiseltová  Lucie: Jak zpestřit výuku angličtiny pro děti - začátečníky? Fiser Václav, Heteš Zdeněk: Online komunikace a videokonference, Chaluš Petr: Co je a co mi muze prinest eTwinning? Jílková Jana: Enriching ELT with ICT, Klimesova Ivana, Šabatková Pavla: Jak pripravit a vest uspesny projekt. Motivace.,  Mazourková Soňa: Využití internetu a CD-ROMU při výuce angličtiny, Nedvěd Jaroslav, Kirchner: Prakticke využiti slovníků ve vyuce Rýdlová Dagmar: Zlepšujeme jazykovou výuku v integrovaných třídách v integrované Evropě, Složilová Eva, Šikolová Mária: Designing and using webquests, Sumbal Jiří: Digitalni fotografie ve vyuce, Šteklová Kateřina: Výuka  angličtiny v mateřské škole a v první třídě, Štumpfová Hana: Jak zacit s eTwinningem?  Tomanová Elena: Twinspace a prezentace uspesnych projektu,  Voda Jan: Cooperative Teaching with Express Publishing – primary, Individualized Teaching– lower secondary

Aktuální materiály budou prezentovat nakladatelství, zastoupení a organizace:

BCTT Socrates Granty, Ventures, Bridge, British Council, Cambridge University Press,  FLP, INFOA, Lingea, Lingua Ludus, Longman Pearson Education, Národní podpůrné středisko eTwinning, Oxford University Press, Školní zájezdy, Výzkumný ústav pedagogický

 

 

Účastníci obdrží řadu materiálů poskytnutých nakladatelstvími a dalšími institucemi v konferenční složce

 

Na seminářích a přednáškách jsou prezentovány moderní přístupy stejně jako ověřené tradiční metody a jejich nové kombinace. Účastníci mají možnost se s nimi nejen seznámit, ale také je sami vyzkoušet. Přátelská atmosféra, která na této akci panuje od 1. ročníku,  podněcuje účastníky ke vzájemným diskuzím, výměně zkušeností a navazování kontaktů.

 

Věříme, že tomu tak bude i letos.

                                                  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.