| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Alternativy 2006 program

Page history last edited by Jana Jilková 14 years, 8 months ago

Program

Registrace probihaji ve vestibulu skoly od 7.45 hodin

Prezentace budou probihat soubezne v nekolika proudech - muzete si volit zamereni podle svych zajmu

Po celou dobu konference jsou pristupne stanky nakladatelstvi a dalsich instituci

Ceka na Vas bohata tombola s ucebnimi materialy, predplatnym casopisu atd.

Planovane ukonceni 17.00

Ucastnici obdrzi sadu materialu poskytnutych nakladatelstvimi a dalsimi institucemi v konferenčni slozce.

Akce je akreditovana MSMT ČR

čislo akreditace 10694/2006-25-122


Na zaver konference kazdy obdrzi potvrzeni o ucasti.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.