| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

ALTERNATIVY * ALTERNATIVES 2008 *  pozvanka

Page history last edited by Jana Jilková 14 years, 5 months ago

Regionální centrum Asociace učitelů angličtiny při ICV&Jazykové škole Kutná Hora 

ve spolupráci s  Národním podpůrným střediskem pro eTwinning NAEP

         srdečně zve

učitele a další pedagogické pracovníky

mateřských, základních, středních, vyšších i vysokých škol

na  8. ročník

konference a prakticky zaměřených  seminářů

pod záštitou starosty města pana Ivo Šalátka

                             ALTERNATIVY

1. února 2008

zaměřené na aktuální oblasti

v souběžných blocích

* Využití ICT v běžné výuce * eTwinning

* CLIL, projekty, mezinárodní spolupráce

* Alternativní přístupy k výuce, podpora studentů, autonomní učení

* Výuka anglického jazyka předškolních dětí a žáků na 1. stupni

* Testování a zkoušky

* Pomoc žákům a studentům se specifickými potřebami -

SPU/dyslexie, mimořádně nadaní žáci, ...

* e-learning

* Nové metody výuky ZŠ, SŠ

Semináře budou probíhat v angličtině a v češtině.

Prezentace vedou zkušení odborníci v daných oblastech a rodilí mluvčí.

Po dobu konference probíhá výstava učebních materiálů

Akce je akreditovaná MŠMT ČR č.j. 10694/2006-25-122

Chcete-li se zúčastnit, prosíme, kontaktujte nás.

Máte-li zájem přednést vlastní prezentaci, vyplňte, prosím, formulář pro prezentující

Své přihlášky zasílejte obratem.

Přihlášky si vyžádejte na adrese níže nebo na www.atecr.cz, www.amate.cz, www.etwinning.cz 

Aktuálně: http://pages.matmice.com/home/auakh08

Regionální centrum AUA ČR, ICV&Jazyková škola, Ostašova 524,

284 01 Kutná  Hora,  Fax: 327 516 913, e-mail:  jilkova.icvkh@tiscali.cz

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.