| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ALTERNATIVY * ALTERNATIVES 2008 *  pozvanka

Page history last edited by Jana Jilková 15 years, 4 months ago

Regionální centrum Asociace učitelů angličtiny při ICV&Jazykové škole Kutná Hora 

ve spolupráci s  Národním podpůrným střediskem pro eTwinning NAEP

         srdečně zve

učitele a další pedagogické pracovníky

mateřských, základních, středních, vyšších i vysokých škol

na  8. ročník

konference a prakticky zaměřených  seminářů

pod záštitou starosty města pana Ivo Šalátka

                             ALTERNATIVY

1. února 2008

zaměřené na aktuální oblasti

v souběžných blocích

* Využití ICT v běžné výuce * eTwinning

* CLIL, projekty, mezinárodní spolupráce

* Alternativní přístupy k výuce, podpora studentů, autonomní učení

* Výuka anglického jazyka předškolních dětí a žáků na 1. stupni

* Testování a zkoušky

* Pomoc žákům a studentům se specifickými potřebami -

SPU/dyslexie, mimořádně nadaní žáci, ...

* e-learning

* Nové metody výuky ZŠ, SŠ

Semináře budou probíhat v angličtině a v češtině.

Prezentace vedou zkušení odborníci v daných oblastech a rodilí mluvčí.

Po dobu konference probíhá výstava učebních materiálů

Akce je akreditovaná MŠMT ČR č.j. 10694/2006-25-122

Chcete-li se zúčastnit, prosíme, kontaktujte nás.

Máte-li zájem přednést vlastní prezentaci, vyplňte, prosím, formulář pro prezentující

Své přihlášky zasílejte obratem.

Přihlášky si vyžádejte na adrese níže nebo na www.atecr.cz, www.amate.cz, www.etwinning.cz 

Aktuálně: http://pages.matmice.com/home/auakh08

Regionální centrum AUA ČR, ICV&Jazyková škola, Ostašova 524,

284 01 Kutná  Hora,  Fax: 327 516 913, e-mail:  jilkova.icvkh@tiscali.cz

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.